Bộ nồi đáy từ LivingCook LC-HA636

750.000

– Kích thước chiếc: 16cm cao 10 cm nặng 0.7 kg

– Kích thước chiếc: 18cm cao 11 cm nặng 0.9 kg

– Kích thước chiếc: 24cm cao 14 cm nặng 1,5 kg