Giá đa năng Faster FS MFNVIP

Sản phẩm có 3 kích thước khách nhau:

 • FS MF300N VIP: 300mm: W251 x D465 x H480mm.
 • FS MF350N VIP: 350mm: W295 x D465 x H480mm.
 • FS MF400N VIP: 400mm: W338 x D465 x H480mm.

Giá sản phẩm: 

 • FS MF300N VIP: Giá thường: 2.400.000 đồng.
   • Giá bán: từ 1.800.000 đồng.
 • FS MF350N VIP: Giá thường: 2.600.000 đồng.
   • Giá bán: từ 1.950.000 đồng.
 • FS MF400N VIP: Giá thường: 2.800.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.100.000 đồng.