Giá đa năng Faster FS MFSVIP

Sản phẩm có 3 kích thước khách nhau:

 • FS MF300S VIP: 300mm: W251 x D465 x H480mm.
 • FS MF350S VIP: 350mm: W295 x D465 x H480mm.
 • FS MF400S VIP: 400mm: W338 x D465 x H480mm.

Giá sản phẩm: 

 • FS MF300S VIP: Giá thường: 3.200.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.400.000 đồng.
 • FS MF350S VIP: Giá thường: 3.400.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.550.000 đồng.
 • FS MF400S VIP: Giá thường: 3.600.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.700.000 đồng.