Giá để bát đĩa Faster FSBP

Giá để bát đĩa Faster FSBP có 3 kích thước:

 • Độ rộng cánh: 900mm – KT: W864 x D470 x H165mm.
 • Độ rộng cánh: 800mm – KT: W764 x D470 x H165mm.
 • Độ rộng cánh: 700mm – KT: W664 x D470 x H165mm.

G

iá sản phẩm: 

 • FS BP900S VIP: Giá thường: 4.100.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.670.000 đồng.
 • FS BP800S VIP: Giá thường: 3.850.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.500.000 đồng.
 • FS BP700S VIP: Giá thường: 3.700.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.400.000 đồng.