Giá để xoong nồi Faster FSDP

Giá để xoong nồi Faster FSBP có 3 kích thước:

 • Độ rộng cánh: 900mm – KT: W864 x D470 x H165mm.
 • Độ rộng cánh: 800mm – KT: W764 x D470 x H165mm.
 • Độ rộng cánh: 700mm – KT: W664 x D470 x H165mm.

Giá sản phẩm: 

 • FS DP900S VIP: Giá thường: 3.600.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.340.000 đồng.
 • FS DP800S VIP: Giá thường: 3.40.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.200.000 đồng.
 • FS DP700S VIP: Giá thường: 3.200.000 đồng.
   • Giá bán: từ 2.100.000 đồng.
 • FS DP600S VIP: Giá thường: 3.000.000 đồng.
   • Giá bán: từ 1.950.000 đồng