Hệ tủ di động Faster FSSPS

Hệ tủ có 3 kích thước:

 • Độ rộng cánh: 900mm: W864 x D200 x H600 mm.
  • Giá gốc: 9.900.000VNĐ
  • Giá bán: 7.425.000VNĐ
 • Độ rộng cánh: 800mm: W764 x D200 x H600 mm.
  • Giá gốc: 9.850.000VNĐ
  • Giá bán: 7.275.000VNĐ
 • Độ rộng cánh: 700mm: W664 x D200 x H600 mm.
  • Giá gốc: 9.700.000VNĐ
  • Giá bán: 7.125.000VNĐ