• Miễn phí vận chuyển và lắp đặt (khách hàng tự lắp đặt được hỗ trợ phí lắp đặt bằng hình thức trừ trực tiếp vào giá thanh toán) trong khu vực nội thành Hà Nội.
  • Ship hàng đến tận nhà và hỗ trợ phí lắp đặt (trừ trực tiếp vào giá mua hàng) với khu vực khác.
  • Thanh toán sau khi lắp đặt xong với các khách hàng khu vực nội thành Hà Nội. Thanh toán sau khi nhận hàng với các khách hàng khu vực khác.